Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година

ОБЯВА

Програма и указания:
Програма | Указания | Система за вътрешен мониторинг | Договор | Финансова идентификация |

Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване | Бюджет |
Индикатори - Направление 1 | Индикатори - Направление 2 | Индикатори - Направление 3 |
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата | Декларация представляващ кандидата |
Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора 

Заповеди:
Преминали проекти по Направление 1
Непреминали проекти по Направление 1
Преминали проекти по Направление 2


Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения по Направление 3

03.02.2020г. 
Информация за изпълнението на проектите по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2019 година
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта