Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2019 г.

ОБЯВА 

Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване | Бюджет | Указания | Договор  |
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата | Декларация представляващ кандидата |
Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора |
График на дейностите


16.05.2019 г.
Заповед за класиране на положително оценените проектни предложения, подадени по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа“ към краен срок на кандидатстване - 17.03.2019 г.


10.09.2019 г.
Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения по Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании по следните тематични области: ТО 4. Активизиране на младите хора в малките населени места и ТО 5. Младежко предприемачество на Националната програма младежта за 2019 година. 


08.01.2020г.
Формуляри и съпътстващи документи за отчитане по програмата


25.03.2020 г.
Заповед № РД-09-228/24.03.2020 г. за удължаване на срока за изпълнение на проекти, финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2019 г.


30.04.2020 г.
Заповед № РД-09-369/29.04.2020 г. за удължаване на срока за изпълнение на проекти, финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2019 г. 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта