Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма "Научи се да плуваш" за 2019 г.

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Научи се да плуваш”, за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през 2019 г.

Програма за 2019 г. 

Документи за кандидатстване за 2019 г.:

ЗаявлениеДекларация за липса на задълженияФинансова идентификация | Писмо за партньорствоБиографична справка
План-график на спортни заниманияФинансова обосновкаДекларация за избягване на двойно финансиране
Формуляр на проект - Приложение 1 

Документи към одобрените проекти на спортни клубове за 2019 г.: 

Финансов планФормуляр на съдържателен отчетФинансов отчет | Анкетна картаКонтролен лист за извършена проверка

Указания относно процедура по сключване на договори

Указания относно процедура по отчитане на средствата

29.03.2019 г.
Списък на спортните клубове с одобрени проекти по Програмата "Научи се да плуваш" за 2019 г.

17.05.2019 г.
Списък с телефони за контакт на одобрените спортни клубове по Програмата "Научи се да плуваш" за 2019 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта