Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България

/Утвърдена със Заповед № РД-09-642/06.10.2014 г. и изм. и доп. със Заповеди № РД-09-2/05.01.2015 г., № РД-09-437/04.09.2015 г., № РД-09-340/03.06.2016 г. № РД-09-392/22.06.2017г. и РД-09-613/13.12.2018г./
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта