Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Структура
Министър

Красен Кралев
Красен Кралев, министър на младежта и спорта | Биография 


Заместник-министри


Доц. Стоян Христов Андонов, д-р
Заместник-министър на младежта и спорта | БиографияНиколай Павлов
Заместник-министър на младежта и спорта | Биография


Политически кабинет

Айлин Дахилова - Василева
Айлин Дахилова - Василева, началник на политическия кабинет | БиографияГлавен секретар

Асен Марков
Асен Марков 
| Биография


Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрациятa

Звено за вътрешен одит


Служител по сигурността на информацията


Финансов контрольор


Обща администрация

Дирекция "Правно и административно осигуряване"
Дирекция "Финанси"
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"


Специализирана администрация

Дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки"
Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи"
Дирекция "Спорт за високи постижения"
Дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка"
Дирекция "Младежки политики"
Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"
Дирекция "Регионална координация и контрол"


 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта