Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Бюджет
предишна стр. 1 2 следваща стр.
предишна стр. 1 2 следваща стр.


Финансови отчети към дата 30.06.2020 г.  СВАЛИ 

Финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата за 2020г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-175/25.02.2020 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците” 

Бюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2021-2022 г.: 
        Приложение №3 в програмен форматПриложение №2 - бюджетни програми | Закон за дъжавния бюджет

Ежемесечни отчети на ММС 2020г.
м.01.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери
м.02.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Разходи за COVID-19 | Обяснителна записка COVID-19
м.05.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Разходи за COVID-19 | Обяснителна записка COVID-19
м.06.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери


Тримесечни отчети на ММС за 2020 г.
Първо тримесечие |

Януари
03.01.2020 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020
Февруари
03.02.2020 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 21.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020
Март
02.03.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 18.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | 25.03.2020 | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020
Април
01.04.202002.04.202003.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 13.04.2020 | 14.04.2020 | 15.04.2020 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 24.04.2020 | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 29.04.2020
Май
05.05.2020 | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 18.05.2020 | 19.05.2020 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | 29.05.2020
Юни 
01.06.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 29.06.2020 | 30.06.2020
Юли
01.07.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 22.07.2020 | 24.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | 31.07.2020 

Август
03.08.2020 |

Януари
03.01.2019 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019
Февруари
01.02.2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019
Март
05.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019
Април
01.04.2019 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.201912.04.2019
15.04.201916.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 30.04.2019
Май
02.05.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019
Юни
03.06.2019 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | 25.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019
Юли
01.07.2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019
Август
02.08.201905.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019
Септември
02.09.2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019
Октомври
01.10.2019 | 02.10.201903.10.201904.10.201907.10.201908.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 
Ноември
01.11.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.201926.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019
Декември 
03.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019


1. Одитен доклад на Сметна палата за 2019 г.;
2. Отчети за касово изпълнение за 2019 г. (Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС );
3. Баланс към 31.12.2019 г.;
4. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2019 г.;

Проектобюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Приложение №3 в програмен формат 

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2019 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2019 г. на Министерството на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата за 2019г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-9128.02.2019 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците”


Бюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Бюджет за 2019 г. | Таблици


Проектобюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. :
        Проектобюджет за 2019 г. | Бюджетни програми | Таблици


Ежемесечни отчети на ММС 2019г.
м.01.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Трансфери
м.02.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди СредстваДЕС | Трансфери
м.04.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.05.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.06.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка
м.07.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.08.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.09.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.10.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери

Тримесечни отчети за 2019 г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери | Баланс 
Второ  тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Баланс | Наличности 
Трето тримесечие -  Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности | Отчет за касовото изпълнение
Четвърто тримесечие - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)


1. Одитен доклад на Сметна палата;
2. Отчет за касово изпълнение;
3. Баланс;
4. Отчет за приходите и разходите.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четъртото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на млдежта и спорта за полугодието на 2018 г. - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти в спортните училища към ММС - СВАЛИ

"Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта."  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-106/28.02.2018 г.- СВАЛИ  

Бюджет на ММС за 2018 г. в програмен формат и актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2019-2020 г. - СВАЛИ

Ежемесечни отчети на ММС 2018г.
м.01.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.02.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.05.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.06.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия 
м.07.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.08.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.09.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.10.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.11.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.12.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)

Януари
03.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.201808.01.201810.01.201811.01.201812.01.201815.01.201816.01.201817.01.2018 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018
Февруари
01.02.201802.02.201805.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.201812.02.201813.02.201814.02.2018
15.02.201816.02.201819.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.201826.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018
Март
01.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 20.03.201821.03.201822.03.201823.03.201826.03.201827.03.201828.03.201829.03.2018 | 30.03.2018
Април
02.04.201803.04.201804.04.201805.04.201810.04.201811.04.201812.04.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018
Май 
03.05.2018 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.201830.05.201831.05.2018
Юни
01.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.201814.06.2018
18.06.2018 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018
Юли
02.07.2018 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018
Август 
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018
Септември
03.09.201804.09.201805.09.201807.09.201810.09.201811.09.201812.09.201813.09.2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018
Октомври
01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |