Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Стратегии

Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. свали

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г. Свали

Решение за приемане на Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. Свали

Цели на администрацията за 2015 г. свали

Цели за дейността на ММС през 2014г. свали 

Отчет за изпълнение на целите на ММС за 2013г. свали 

Цели на МФВС за 2013г. свали 

Отчет за изпълнение на целите на МФВС за 2012г. свали 

Политики и приоритети в дейността на МФВС за 2012 г. свали 

Цели на МФВС за 201
2г. свали 

Отчет за изпълнение на целите на МФВС за 2011г. свали 


Цели на МФВС за 2011г. свали 

Отчет за изпълнение на целите на МФВС за 2010г. свали

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта