Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Закони


Закон за физическото възпитание и спорта                     покажи 
(Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 35 от 30.04.2019 г., изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г.)


Закон за младежта                                               
покажи

(бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия покажи 
(изм., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.)

Закон за българското гражданство                         покажи 
(доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта