Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Международни
предишна стр. 1 2 3 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 следваща стр.

• „Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта (1 юли 2017г. - 31 декември 2020г.)"

• „Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно спорта като платформа за социално приобщаване чрез доброволческа дейност"

• „Резолюция на Съвета относно структурирания диалог и бъдещото изграждане на диалог с младите хора в контекста на политиките за европейско сътрудничество по въпросите на младежта в периода след 2018г.“

• „Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора. които улесняват успешния им преход към зрелостта, активното гражданство и професионалния живот“

• „Заключения на Съвета относно стратегическите перспективи за европейско сътрудничество по въпросите на младежта след 2018г.“

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта