Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Инструкции

(утвърдена със Заповед № РД-09-286/09.05.2018 г. на министъра на младежта и спорта)

    Инструкция | Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3 | Приложение 4

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта