Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Проектодокументи
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 следваща стр.

05.11.2018

28.06.2018

31.05.2018
които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (Обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г., изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., изм., бр. 13 от 2009 г., изм. бр. 62 от 2013 г.)

    Доклад | Проект на ПМС | Частична предварителна оценка на въздействието 

    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

25.05.2018
приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. (обн. ДВ, бр. 14 от 2018 г.). 

    Проект на ПМС | Доклад

22.05.2018
    Проект на заповед за утвърждаване на учебни програми 

    Проекти на учебни програми 

    Предложения и бележки могат да бъдат изпращани до дирекция „Спорт за учащи и спортни училища“ на e-mail: svetla.georgieva@mpes.government.bg в срок до 20 юни 2018 г.

11.05.2018

10.04.2018

28.03.2018

27.03.2018
приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.

    Проект на ПМС | Доклад

13.03.2018
(Обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г, изм. и доп. бр. 28 от 2006 г., изм., бр. 13 от 2009 г., изм. бр. 62 от 2013 г.)

    Проект на ПМС | Доклад | Оценка на въздействието
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта