Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Постановления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет № 234 от 27.09.2012 г. година за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството младежта и спорта (изм.,ДВ бр. 50 от 17.06.2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) свали

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (Изм. - ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г. , в сила от 03.07.2013 г.) свали
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта