Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Декларации


Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - СВАЛИ

Декларация по чл.35 ал.3 от ЗФВС
свали

ДОПЪЛНЕНИЕ към (30.01.2018 г.)
С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в ММС, които са подали декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси -
свали

ДОПЪЛНЕНИЕ към (21.11.2016 г.)
С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в ММС, които са подали декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси свали


ДОПЪЛНЕНИЕ към
С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в ММС, които са подали декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
свали

С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в ММС, които са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси свали
 
С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в МФВС, които са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси свали

С П И С Ъ К на лицата, заемащи публични длъжности в ДАМС,които са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
свали

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта