Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Административни услуги

    Вписване на спортни клубове в Националния регистър на ММС:

Необходими документи:

 1. Предложение за регистрация в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта- свали
 2. Решение на Общото събрание или на Управителния съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация (копие от протокол или препис извлечение - заверени с подпис и печат от спортната организация)
 3. Копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на спортния клуб
 4. Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието - за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, ако има такова.

    Лицензиране:

Необходими документи - Свали

Образци за кандидатстване за издаване/подновяване на спортна лицензия:

 1. Образец 1 - Заявление за издаване/подновяване на спортна лицензия
 2. Образец 2 - декларация
 3. Образец 3 - декларация
 4. Образец 4 - декларация
 5. Образец 5 - декларация
 6. Образец 6 - Справка за дейността на лицензираните спортни федерации
 7. Образец 7 - Информация за дейността на лицензираните многоспортови федерации
 8. Образец 8 - Информация за дейността на национални спортни организации

     


Он-лайн улугите ще могат да се използват след вписването им в регистъра на електронните услуги, в регистъра на информационните обекти и сертифициране на приложенията за  редактиране на заявленията 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта