Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Административни услуги

ММС предоставя следните административни услуги: 
1.
Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации  
2. Регистрация на лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове
3. Разрешения 
        3.1. Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България 
        3.2. Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения 
        3.3. Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за спортни обекти и съоръжения 


Необходими документи 

Вписване и заличаване на спортни клубове в регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС.:
    1. Заявление по чл. 16, ал. 3 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    2. Заявление по чл. 16, ал. 4 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    3. Заявление по чл. 16, ал. 3/ал. 4 от ЗФВС за заличаване на спортен клуб от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    4. Решение на Общото събрание или на Управителния съвет за приемането/изключването на спортния клуб за член на спортната организация (копие от протокол или препис извлечение - заверени с подпис и печат от спортната организация). 
    5. Образец №4-декларация към Заявление по чл. 16, ал. 3 и ал. 4


Лицензиране:


Образци за кандидатстване за издаване на спортна лицензия: 
  
  1. Образец №1 към чл.21, ал.1 от ЗФВС - заявление за издаване на спортен лиценз; 
    2. Образец №2 към чл.21, ал.1, т.4 от ЗФВС; 
    3. Образец №3 към чл.21, ал.1, т.7 от ЗФВС; 
    4. Образец №4 към чл.21, ал. 1, т.8 от ЗФВС; 
    5. Образец №5 към чл.21, ал.1, т.9 от ЗФВС; 
    6. Образец №6 към чл.21, ал.1, т. 14 от ЗФВС; 
    7. Образец №7 към чл.34, ал.2 от ЗФВС - Заявление за вписване в регистъра по  чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за спортно-туристическа дейност; 
    8. Образец №8 заявление за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС  като национална организация за университетски спорт. 
    9. Образец №9 - заявление за вписване в регистъра на ОСК 
    10. Образец №10 - списък на спортни клубове, членове на ОСК 
    11. Образец №11 - декларация от представляващ ОСК
Онлайн улугите не са в експлоатация! 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта