Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Дейности   Физическо възпитание и спорт в свободното време
28.05.2020
11.11.2019
утвърдени със Заповед № РД-09-634/05.11.2019 г. на министъра на младежта и спорта
14.11.2017
03.10.2012
03.10.2012
03.10.2012

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта