Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Достъпност
Порталът осигурява инструменти за търсене във всички страници. Достъпност до информацията в портала от потребители в неравностойно положение може да се осъществи посредством стандартните за всеки съвременен интернет браузър инструменти.

Чрез лента с връзки за достъп до служебна и правна информация се предоставя информация относно правилата за използване на портала.

Потребителският интерфейс на портала за предоставяне на електронни административни услуги на ММС, отговаря на следните изисквания:
 • Информира гражданите и организациите за всички условия и начини за използването на предоставяните от ММС електронни административни услуги;
 • Oсигурява възможност на гражданите и организациите да ползват електронните административни услуги, предоставяни от ММС, чрез съответен интерфейс;
 • Осигурява чрез съдържанието на Интернет страниците равнопоставеност на потребителя и доставчика на електронни административни услуги (ММС), прозрачност при предоставяне на услугата, достъпност и доверие;
 • Осигурява пълнота на информацията за ползване на услугата, включително:
 • Представяне на текстове, символи и изображения на достъпен език;
 • Насочване на потребителя със съответна подредба към следващите стъпки в процеса по предоставяне на услугата;
 • Осигуряване на улеснения за използване на услугата, включително за лица с увреждания;
 • Осигурява времева икономичност в процеса по предоставяне на услугата;
 • Осигурява удобство за узнаване на цялата необходима и полезна информация за ползване на услугата, включително чрез подробна помощна информация на всяка стъпка от ползването на услугата;
 • Съдържанието на Интернет страница, съдържаща текстови и графични полета, могат да се разпечатват или записват локално при потребителя;
 • Цялата Интернет страница може да се разпечатва без загуба на информацията на лист с формат "А4";
 • При разделителна способност за визуализиране при потребителя 800/600 основните елементи на страницата, свързани с навигацията в сайта се появяват, без да се използва вертикално преместване.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта