Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Достъп до информация

Закон за достъп до обществена информация

Разяснения за граждани и юридически лица относно предоставянето на достъп до обществена информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителяВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация в ММС

Приложение 1 - Заявление за достъп до обществена информацияГодишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2018 г.

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2017 г.

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2016 г.

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2014 г.

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2013 г. 

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2012 г.


Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2011 г.


Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2010 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта